הצהרת הון

מהי הצהרת הון:

 • כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו דו"ח על ההון והנכסים שברשותו.
 • הדו"ח מפרט את כלל הנכסים של אותו אדם, של בן זוגו, ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי.
 • לעניין בן/ת זוג יש לבחון האם הוא מנהל בית משותף עם מי שהוא נשוי לו/ה, ובהתאם לכך יש לבחון אם לכלול את נכסי בן/ת הזוג בהצהרת הון.
 • רשאי אדם לא לכלול בדו"ח את הונו ונכסיו של בן/ת זוגו אם צירף הצהרה חתומה בידי בן/ת הזוג כי יגיש דו"ח נפרד על הונו ונכסיו.
 • לעתים פקיד השומה דורש הצהרת הון מקוצרת בלבד כדי לבחון את מקורות ההכנסה של הנישום.
 • ע"פ הצהרת ההון יוכל פקיד השומה לבחון האם היה גידול בהון, והאם יש לאדם נימוקים ומקורות לגידול בהון לאחר שנלקחו בחשבון הוצאות מחייה. 
 • הפרשי הון, שאין להם הסבר ומקור, הינם לכאורה ראייה על קיום הכנסות שלא דווחו.
 • הצהרת ההון משמשת גם ככלי בידי פקיד השומה לבחון האם כל מקורות ההכנסה דווחו לרשויות המס.

מועד הגשת הצהרת הון:

 • יש להגיש את טופס הצהרת ההון תוך 120 מיום קבלתו ע"י הנישום.
 • פקיד השומה נוהג לשלוח תזכורות, ובהן התרעות על קנסות אם לא יוגש הדו"ח בזמן.
 • לאדם החייב בהגשת דו"ח שנתי תינתן בד"כ ארכה נוספת להגשת הצהרת ההון, עד למועד חובת הגשת דוח השנתי.

מי חייב למלא הצהרת הון:

 • החוק מסמיך את פקיד השומה לדרוש מכל אדם למלא הצהרת הון. 
 • הנישומים הנדרשים על-פי רוב למלא הצהרת הון:
 • אדם שהחל לעבוד כעצמאי, יידרש בשנה הראשונה לאחר הקמת העסק למלא הצהרת הון; 
 • עוסק עצמאי נדרש למלא הצהרת הון נוספת מדי 6-4 שנים. בשנים האחרונות נדרשת ההצהרה בתדירות נמוכה יותר;
 • כאשר לפקיד השומה מגיע מידע על רכישת נכסים יקרים, בד"כ מקרקעין, על-ידי עוסק עצמאי.

טיפים להצהרת הון:

 • יש להיזהר לפרט בהצהרת ההון את כל הנכסים בצורה מדויקת.
 • אי הגשת הצהרת הון במועד, רישום פרטים כוזבים בהצהרה והשמטת נכסים מהדו"ח מהווים עבירה פלילית.
 • לפקיד השומה ישנם מספר מקורות לבחון את מהימנות הדו"ח, כגון: נתונים מלשכת רישום מקרקעין (טאבו), אגף מיסוי מקרקעין, ביטוח לאומי, משרד הרישוי, משרד הפנים ועוד.
 • לרשויות המס ישנם אמצעים לבדוק הימצאות נכסים בחו"ל.
 • יש לשמור מסמכים המעידים על קבלת מתנות, קניה ומכירת רכבים, בעיקר בתקופה שלאחר הצהרת ההון הראשונה. פקיד השומה ידרוש בד"כ הסברים נוספים כאשר המתנה מתקבלת מקרוב משפחה, וכן ראיה תומכת מהימנה, ובין היתר יבדוק את יכולותיו הכלכליות של נותן המתנה.
 • הצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס להשוואת הון לשנים הבאות. ולכן האינטרס של מגיש הדו"ח היא לדווח על כל הנכסים באופן מדויק. החל מהצהרת ההון השנייה ואילך יבחן פקיד השומה את הגידול בהון, האם יש הסבר לגידול בהון, והאם ישנם הפרשי הון. בטרם הגשת הצהרת ההון מומלץ לנישום לבדוק האם יש בידיו הסברים למכלול הנתונים.
 • שווי כל נכס יירשם ע"פ מחיר הקנייה ולא ע"פ שוויו העכשווי. 
 • לדוגמא: קרקע שנרכשה בעבר ללא זכויות בנייה, תירשם לפי ערכה המקורי, אף אם לבינתיים שונו הזכות במקרקעין.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי

צור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: