יחיד או חברה

השיקולים האם לפעול במסגרת חברה או במסגרת יחיד, אינה צריכה להיעשות אך ורק משיקולי מס, אלא יש להביא בחשבון מכלול שיקולים, ובכללם היבטים של תדמית, עלויות, הגבלת אחריות וכד'. קשה לקבוע מתי כדאי לפעול בתור יחיד או בתור חברה והדבר תלוי במספר גורמים שיפורטו להלן.

למי כדאי לפעול במסגרת חברה?

 • בעסק מורכב הנותן אשראי ללקוחות, ומקבל אשראי מספקים.
 • עסק אשר במהלך פעילותו משקיע כסף רב במלאי ובציוד. 
 • עוסק הרוצה להגביל את אחריותו, כך שהנושים לא יוכלו לפגוע בנכסים האישיים של בעלי המניות. ישנם בעלי מקצועות חופשיים כגון עו"ד שאינם יכולים להתאגד כחברה בע"מ המגבילה את אחריותם, אלא כחברה בערבון בלתי מוגבל.
 • מבחינה תדמיתית, פעילות במסגרת חברה מעניקה נופך רציני יותר; הנהלת חשבונות מסודרת יותר המצמצמת את האפשרות לטעויות ויוצרת את הרושם שהיקף פעילות העסק גבוהה. קבלת מימון והכנסת שותפים קלה, היות שלחברה ישנה הנהלת חשבונות מורכבת הכוללת כרטיסי לקוחות, ספקים, בנקים מוסדות, וכרטסת כל גוף אחר שכנגדו יש פעילות כספית. מעבר לכך, לחברה יש דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון. כל אלה מספקים מידע אמין ומלא על מצב העסק.
 • לעסק בעל מחזור פעילות גבוהה, המחויב לפי הוראת מס הכנסה בניהול ספרים, כמו בחברה. 
 • בנוסף, אורך החיים של חברה בלתי מוגבל כל זמן שהחברה לא פורקה. ניתן להכניס שותף, ולהוציא שותף ביתר קלות. ניתן לשמור על המוניטין של החברה ביתר קלות. כמו כן, בחילופי בעלי המניות ההפסדים לא יורדים לטמיון. כך למשל, יחיד שצבר הפסדים ונפטר, ההפסדים לצרכי מס אינם ניתנים להעברה ליורשים, ואילו בחברה ההפסדים לצרכי מס נשמרים.
 • קבלני בניין יעדיפו בד"כ לפעול במסגרת חברה, ובמידה שקיימים כמה פרויקטים יעדיפו לנהל כל פרויקט בחברה נפרדת.

למי לא כדאי לפעול במסגרת חברה?

 • עלות הנהלת החשבונות, ועריכת הדו"ח השנתי בחברה יקרות יותר ומורכבת יותר, וכן ישנם חיובים נוספים (כגון תשלום אגרה לרשם החברות), ולכן מומלץ לעסקים בעלי מחזור נמוך שלא להתאגד במסגרת חברה.

המיסוי הדו-שלבי בחברה

 • הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור של 23%, לעומת זאת היחיד (שלא התאגד בחברה) מחויב במס הכנסה ובביטוח לאומי על מלוא רווחי העסק(כאשר המס השולי במדרגתו הגבוהה עומד על 50%).
 • בחברה בה מלוא הרווח השוטף מחולק בתור משכורת לבעלי החברה –  לא יהיה הבדל במיסוי בין היחיד לחברה.
 • אם יוחלט להשאיר רווח לא מחולק בחברה, הרווח יחויב בשיעור מס של 23% (שיעור המס בשנת 2019), והרווח הנותר יוכל לשמש לפעילות השוטפת כגון לרכישת מלאי, או לרכישת רכוש לחברה, כגון רכב או נכסי דלא ניידי.
 • במועד שבו יוחלט על חלוקת הרווחים שלא חולקו כדיבידנד, יתחייב הרווח בידי מקבלה בשיעור של 25%-30% ויתכן גם במס יסף (שלב המיסוי השני).
 • יש לבחון האם נסיבותיו של היחיד יגרמו להגדרתה כחברת ארנק, אשר  מבטלת את יתרון החברה  מבחינת מיסוי.

חברה משפחתית וחברת בית

 • חברה משפחתית וחברת בית, פועלות כחברות רגילות לכל דבר ועניין מלבד לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי.
 • בחברות הנ"ל הרווח המתחייב במס הכנסה אצל היחיד כולל תשלומי ביטוח לאומי.
 • עלויות שרותי הנהלת חשבונות והדוחות הכספיים הינן כמו בחברה רגילה.
 • חברות מסוג זה פותחות אפשרויות נוספות לתכנון מס.

אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי

צור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: