מוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

על מנת לעודד יחידים וחברות לתרום למוסדות ציבור הפועלים בתחומים הקבועים בחוק, המדינה מעניקה זיכוי ממס בעד תרומה שניתנת למוסדות הציבור הללו, כפי שנקבע בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח כפי שנקבע בחוק. המוסד יכול לפעול כעמותה רשומה (ע"ר), לאחר שהתאגדה העמותה אצל רשם העמותות, או לפעול כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) לאחר שהתאגדה אצל רשם החברות.

על מנת שיוכר כגוף ציבורי יש לפנות לרשויות מס הכנסה. זה תהליך ארוך ומורכב, הדורש ידע וניסיון. לאחר שרשויות מס הכנסה אישרו שהעמותה עומדת בדרישות החוק , הבקשה מועברת לוועדת הכספים, ורק לאחר אישור ועדת הכספים ניתן האישור למוסד.

משרדינו ליווה מספר רב של עמותות עד לקבלת האישור.

הקריטריונים למוסד ציבורי לקבלת פטור לפי סעף 46

  1. חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה;
  2. נכסיו והכנסותיו של המוסד משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. מטרה ציבורית מוגדרת בחוק כ"מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרות נוספות שאושרו ע"י שר האוצר";
  3. המוסד מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם כפי שנקבע בחוק;
  4. המוסד בעל אישור ניהול תקין מרשם העמותות;
  5. קיימת הגבלה לבעלי עניין במוסד לגבי הנאה כלכלית אישית;
  6. המוסד אינו פועל למטרות רווח ולא יחלק דיבידנד לחבריו;
  7. המוסד אינו מסייע במישרין או בעקיפין לפעילות פוליטית מפלגתית.

בקשה להגשת בקשה להכרה כהכרה למוסד כספי לעניין סעיף 46:

  1. את הבקשה מגישים למחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים בנציבות מס הכנסה;
  2. הבקשה מוגשת באמצעות טופס 5245, ובו כתובת  העמותה, מטרות ופעילות המוסד, ופרוט מייסדים, חברי הנהלה ומנהלי המוסד;
  3. לבקשה מצורף כתב התחייבות של המוסד לעמוד בתנאים הקבועים בחוק למוסד ציבורי, חתום ע"י שני חברי המוסד ובאימות חתימה ע"י עו"ד.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי

צור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: