עקרונות תביעת הוצאות עסקיות בעסק מהבית לצרכי מס הכנסה

 • העקרונות החלים על עסק המופעל מהבית אינם שונים מהעקרונות החלים על עסק רגיל שמופעל מחוץ לבית.
 • העקרון המרכזי בקביעת הוצאות בכל עסק – "הוצאה ביצור הכנסה" חל גם על הפעלת עסק מהבית.
 • בעיה מרכזית בסיווג הוצאות ביתיות כהוצאה מוכרת, היא הקושי בהפרדה בין הוצאות פרטיות לעסקיות. בהפעלת עסק מהבית ישנן הוצאות רבות שהינן הוצאות מעורבות כגון דמי שכירות, מיסי עירייה, פחת, חשמל טלפון וכיבודים.
 • ככלל פקודת מס הכנסה אינה מתירה בקיזוז הוצאות "מעורבות" שלא ניתן להפריד בין חלקיה הפרטיות והעסקיות. 
 • עם זאת, בתקנות מס הכנסה נקבעו הוצאות מעורבות מסוימות שאותן ניתן לסווג כהוצאה מוכרת, וביניהן החזקת רכב וטלפון.

סיווג הוצאות כהוצאה מוכרת לצרכי מס במקרים שונים:

דמי שכירות דירה:

 • ברוב המקרים מצוין בחוזה השכירות שהדירה המושכרת מיועדת למגורים בלבד. במקרה כזה לא ניתן לתבוע הוצאת שכירות כהוצאה מוכרת.
 • במידה שהמשכיר מתיר בחוזה לשוכר להשתמש בנכס לעסק, השוכר יוכל לתבוע הוצאות שכירות. כמו כן השוכר ינכה מס במקור מהמשכיר, במידה שלא נתקבל אישור פטור מניכוי מס במקור.
 • כאשר חלק מדירת המגורים משמשת את העסק ניתן לתבוע חלק מדמי השכירות כהוצאה עסקית בהתאם לחלק המשמש את העסק.

מיסי עיריה – ארנונה:

 • כאשר חלק מהנכס משמש כעסק, יש להגדיר איזה חלק מהנכס משמש לצרכים עסקיים, ואיזה חלק משמש לצרכי מגורים. יש לשקול האם החלוקה תהיה לפי חדרים, או לפי מטרים.
 • במידה שהשימוש בדירת המגורים לצורך העסק ייעשה בצורה לא מושכלת, תתחייב הדירה בארנונה בתעריף של משרדים ועסקים בשיעור הגבוה מהמס המוטל על דירת מגורים.

פחת ריהוט וציוד :​

 • על-פי תקנות מס הכנסה, ניתן לנכות פחת עבור הוצאה הונית אף לגבי ריהוט וציוד המצוי בעסק (בין היתר: מחשב, מכונת צילום, מזגן, כסאות ושולחנות). 
 • כאשר הריהוט והציוד המצויים בדירת מגורים משמשים את העסק בלבד, ניתן לתבוע פחת באופן מלא.

תחזוקה ומשרדיות:

 • ניתן לתבוע כהוצאה מוכרת את מלוא הוצאות האחזקה, ככל שניתן לשייכם אל העסק, ובין היתר הוצאות חומרי ניקוי, ניירת, כלי כתיבה, תאורה וכד'. 
 • הוצאות אינטרנט מוכרות ככל שניתן להפריד בין החלק הפרטי והעסקי.

הוצאות חשמל:

 • ניתן לתבוע הוצאה סבירה של חיוב החשמל בשל השימוש בעסק, ככל שישנו חישוב סביר, או שקיים מונה נפרד למשרד. בד"כ הוצאה סבירה נעה בין        30-20%. 

הוצאות טלפון:​

 • הוצאות בגין שימוש בטלפון לצורכי העסק, יוכרו כהוצאה מוכרת, ככל שהן הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק כדלקמן:
 • אם ההוצאות לא עלו על 23,900 ש"ח לשנה – יוכרו 80% מההוצאות, או חלק מההוצאות העולה על 2,400 ש"ח לפי הנמוך שביניהם. 
 • אם ההוצאות עלו על 23,900 ש"ח לשנה – יוכר חלק ההוצאות העולה על 4,800 ₪ (שנת 2019).
  נדגיש כי על-מנת שיותרו הוצאות בשל החזקת טלפון במקום המגורים, יש להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו של הנישום )כאשר מקום המגורים משמש רק בחלק מהשנה יותרו ההוצאות באופן יחסי בהתאם). 

  שיחות טלפון לחוץ -לארץ:
 • שיחות טלפון לחו"ל יוכרו במלואם אם נוהל רישום כנדרש, והוכח כי הוצאו לשם יצור הכנסה.

כיבוד:

 • הוצאות כיבוד קל (שתיה קרה וחמה, עוגיות וכד') הניתן לאורח המבקר במקום העסק לצורך פעילותו של העסק יוכרו בשיעור של 80%.

העקרונות החלים על עסק המופעל מהבית אינם שונים מהעקרונות החלים על עסק רגיל שאינו מופעל מהבית. העקרון המרכזי בקביעת הוצאות בכל עסק "הוצאה ביצור הכנסה " חל גם על – ההפעלת עסק מהבית .​

טלפון נייד:

יוכרו הוצאות טלפון נייד המשמש את בעל העסק מוכר עד סכום של 1,320 ש"ח לשנה (110 ש"ח לחודש) או מחצית מההוצאה בפועל לפי הנמוך.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי

צור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: