‎⁨חברת ארנק⁩

אחד היתרונות לפעילות במסגרת חברה מבחינת דיני המס, הוא העיתוי בחיוב תשלומי המס ושיעורם. יחידים בעלי הכנסות גבוהות (שאינם זקוקים למלוא הכנסתם לצריכה שוטפת), ייטו להקים חברות, וליהנות משעורי מס מופחתים המוטלים על חברה, לשמר את הרווח בחברה, ולדחות את השלב השני של חלוקת הדיבידנד למועד הנוח להם. השימוש באישיות המשפטית של החברה במסגרת זו מכונה: "חברת ארנק".

במסגרת חוק התייעלות הכלכלית (שמהווה חלק ממה שמכונה "חוק ההסדרים") רשויות המס החריגו את חברות הארנק בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה, חייבו את בעל מניות החברה במס באופן אישי החל משנת 2017, ובכך ביטלו את היתרון בחברת ארנק.

ישנם 2 סוגי חברות ארנק:

חברת נושאי משרה (סעיף 62א.(א)(1) לפקודת מס הכנסה).
חברת שכירים (סעיף 62א.(א)(2) לפקודת מס הכנסה).

חברת נושאי משרה

פעילות החברה:
הכנסות חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד בעל מניות מהותי בה, בחבר בני אדם אחר.הפעילות בחבר בני אדם אחר, הינה כנושא משרה או בתמורה להענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה. אם היחיד הינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחברה מקבלת השירות הוראות אלו לא יחולו והחברה לא תיחשב כחברת ארנק.
סיווג ההכנסה:
כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1) 2(2) או 2(10) לפקודה.

חברות שכירים

פעילות החברה:
בעל המניות נותן שירותים באמצעות חברה שבבעלותו, והיא מסוג הפעולות הנעשות במסגרת יחסי עובד ומעביד. אם היחיד הינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחברה מקבלת השירות, או אם השירותים ניתנים לשותפות בה בעל המניות שותף, הוראות אלו לא יחולו והחברה לא תיחשב כחברת ארנק.
סיווג ההכנסה:
כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה.
מבחן ה-70%
יראו כחזקה חלוטה יחסי עובד ומעביד, אם 70% או יותר מסך כל הכנסתה, או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס למעט הכנסות מיוחדות הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו.השירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים.
סוכן ביטוח:
סוכן ביטוח בעל סוכנות ביטוח עצמאית, שבבעלותו תיקי לקוחות, אשר מתקשר ישירות עם לקוחות שונים בהסכם למתן שירותי ביטוח אולם, בפועל מקבל הכנסתו בגין כל לקוח ולקוח מחברות הביטוח בהן מבוטחים לקוחותיו, לא יחולו הוראות סעיף 62 לפקודה, וזאת מכיוון והמבוטחים מקבלי השירות הם לקוחותיו של סוכן הביטוח ולא של חברת הביטוח.
זמר:
בדומה לסוכן ביטוח, זמר המופיע באירועים ושמחות אשר מקבל את כל הכנסותיו מאמרגן המנהל את כל ענייניו לרבות גביית הכספים עבורו לא יחולו הוראות סעיף 62 לפקודה.
הקלה:
ההוראות לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר שאינם קרובים.

כדי שתוכל לשמוע על השירותים המקצועיים שאנו מספקים במגוון תחומים והמחירים ההוגנים של משרדינו, נוכל לקשר אותך למספר לקוחות קיימים אשר משרדינו מספק להם שירותים מקצועיים באופן שוטף.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהיצור קשר

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: