‎⁨חברת ארנק⁩

אחד היתרונות לפעילות במסגרת חברה מבחינת דיני המס, הוא העיתוי בחיוב תשלומי המס ושיעורם. יחידים בעלי הכנסות גבוהות (שאינם זקוקים למלוא הכנסתם לצריכה שוטפת), ייטו

Read More »

ניהול תקין בעמותה

בעקבות ממצאי מבקר המדינה החל משנת 1999 גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי , והחל משנת 2001 גם עמותות הנותנים שירותים למשרדי ממשלה חייבים להציג

Read More »

יחיד או חברה

השיקולים האם לפעול במסגרת חברה או במסגרת יחיד, אינה צריכה להיעשות אך ורק משיקולי מס, אלא יש להביא בחשבון מכלול שיקולים, ובכללם היבטים של תדמית,

Read More »

הצהרת הון

מהי הצהרת הון: כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו דו"ח על ההון והנכסים שברשותו. הדו"ח מפרט את כלל

Read More »

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם: