עוסק פטור

רשויות המס מאפשרות לבעלי עסקים את סיווגם כעוסקים הפטורים מתשלומי מע"מ כאשר מחזור העסקאות השנתי הצפוי נמוך מהסכום שנקבע בחקיקה ואשר בשנת 2019 עמד על 100,187 בשנה.

"עוסק פטור" אינו גובה מע"מ מהלקוחות שלו, וחייב בדיווח ללא תשלום פעם בשנה בתחילת השנה העוקבת, על מנת שרשויות המס יוכלו לבחון האם העוסק עבר את תקרת הסכום שנקבע בחקיקה.

עוסק פטור חייב במס הכנסה וביטוח לאומי:

הגדרת עוסק פטור מצויה בחוק מע"מ. לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי אין הבדל בין עוסק רגיל ועוסק פטור. כל בעל עסק חייב לפתוח תיק במס הכנסה, ולהגיש דוחות שנתיים על ההכנסות מדי שנה.

שיקולים לרישום כעוסק פטור:

 • היתרונות ברישום עוסק פטור הם בעיקר כשלקוחותיו של העוסק הם אנשים פרטיים, שכן מלקוחות אלה לא גובים מע"מ, דבר המוזיל את העסקה.
 • לקוח עסקי יעדיף בדרך כלל לעבוד עם עוסק מורשה, לשלם את המע"מ, ולתבוע את המע"מ בדוחות החודשיים שמוגשים לרשויות המס.
 • העלויות לעוסק פטור לניהול ולדיווח עלידי רואה חשבון נמוכות מאשר לעוסק מורשה. אין צורך בדיווחים חודשיים, אלא דיווח שנתי בתום שנת המס.
 • מאידך, לעוסק פטור יש תדמית של עסק קטן, והחשש מפני גידול במחזור הכספי, שיביא להפיכת העסק ל"עוסק מורשה", מהווים גורמים המעכבים את התפתחות העסק.

האם כל אחד יכול להירשם כעוסק פטור:

תנאי מקדמי לעוסק פטור הוא שמחזור העסקאות שלו לא יעלה על הסכום הנקוב בחוק העומד בשנת 2019 על 100,187 .
כמו כן בחקיקה מפורשים בעלי מקצוע מסוימים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים:

 • בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
 • עוסקים שעיסוקם מתן לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחיה, בניית תפאורה, הכנה ופיקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה עריכה, פישור.
 • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;
 • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט.
 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
 • סוחר רכב ומתווך רכב;
 • חברה.

עובד שכיר יכול להיות גם עוסק פטור

מעמד של העוסק הפטור אינו מושפע מגובה הכנסתו כשכיר. כלומר, עובד שכיר רשאי לפתוח תיק של עוסק פטור, לצד עבודתו כשכיר, ובלבד שיעמוד ביתר הקריטריונים שלעיל.

משרדינו ילווה וידריך את העוסק:

 1. להגדיר את העסק במע"מ על מנת שיחשב כעוסק פטור.
 2. בפתיחת תיק כעצמאי במס הכנסה, במע"מ בביטוח לאומי ובמידת הצורך גם תיק ניכויים לעובדים.
 3. בהדרכת הלקוח בניהול העסק, תביעת הוצאות מוכרות, ובמידת הצורך, התמודדות עם הצורך שלא להירשם כ"עוסק מורשה".
 4. ייעוץ במקרים מורכבים, כגון: ניהול בעל עסק פטור שעובד גם כשכיר, ואף משכיר נכסים.

להמשך קריאה בנושא זה, ראו מאמר ניהול העסק מהבית

כדי שתוכל לשמוע על השירותים המקצועיים שאנו מספקים במגוון תחומים והמחירים ההוגנים של משרדינו, נוכל לקשר אותך למספר לקוחות קיימים אשר משרדינו מספק להם שירותים מקצועיים באופן שוטף.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי