עמותות - מלכ"רים

העמותות אשר נתונות לביקורת קפדנית של רשם העמותות, חייבות להתנהל עלפי הנחיות רשם העמותות, לצורך קבלת אישור ניהול תקין.

בעקבות ממצאי מבקר המדינה, החל משנת 1999 גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי, והחל משנת 2001 גם עמותות הנותנות שירותים למשרדי ממשלהחייבים להציג אישור על ניהול תקין של העמותה. כמו כן לא כל פעילות של העמותה פטורה ממס הכנסה ומע"מ.

למשרדנו ניסיון רב בן למעלה מ-20 שנה בלווי עמותות וחברות לתועלת הציבור, בשורה של היבטים: כרואי חשבון מבקרים, כחברי ועדות ביקורת, וכגוף מבקר.

משרדינו ילווה וידריך את העמותה:

  • במתן ייעוץ בהקמת מוסדות העמותה: ועד העמותה, ועדת ביקורת, או גוף מבקר במקום ועדת ביקורת.
  • במתן הנחיות מסודרות לעמותה כדי שתעמוד בכלל הדרישות והנהלים של רשם העמותות והחשב הכללי, והכנת העמותה לביקורת עומק.
  • בפתיחת תיקים ברשויות המס, והשגת פטור מתשלומי מע"מ ומס הכנסה.
  • במתן שירותי הנהלת חשבונות שוטפים, הכנת תלושי שכר והפקת דוחות תקציב מול ביצוע.
  • בדיווחים לרשם העמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין.
  • בעריכת דוחות שנתיים מבוקרים למס הכנסה בהתאם לדרישות המוסדות השונים.
  • במתן דיווחים במתכונת הנדרשת, לרשויות הממשלה וגופים תומכים אחרים.
  • ליווי העמותה בכל התהליך השגת אישורים לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

כדי שתוכל לשמוע על השירותים המקצועיים שאנו מספקים במגוון תחומים והמחירים ההוגנים של משרדינו, נוכל לקשר אותך למספר לקוחות קיימים אשר משרדינו מספק להם שירותים מקצועיים באופן שוטף

להמשך קריאה בנושא זה, ראו מאמרים ניהול תקין בעמותה , מוסד ציבורי לעניין תרומות